mandag den 2. februar 2009

Nyt år, nyt semester, nye tider


Velkommen til et nyt år og et nyt semester!

(Indlæg i MOK, uge 6, 2009)

Studenterpræsten er - som i det gamle år og det gamle semester - klar til at tage fat hvad enten det drejer sig om at være part i en personlig samtale, at stå for undervisning og studiekreds, at forestå gudstjenester, at skrive føljeton, eller simpelthen at være til stede.

Så på mange måder ligner tingene sig selv, som de har set ud i de snart ti år som Nicolai har været studenterpræst på de natur- og sundhedsvidenskabelige fakulteter. Bag kulisserne er visse ting dog ændret.

De tre præster på universitetet har indledt et tættere samarbejde, og det betyder bl.a. at de tidligere tre akademiske medarbejdere er blevet til to. De to er til gengæld er rykket fysisk tættere sammen for bedre at kunne løse de opgaver, der nu engang skal løses. Det nye sekretariat har - indtil videre - adresse på KUA, og kontoret på Panum er derfor nu præstens helt alene.

En anden ændring, som gerne skulle være i luften, når disse linjer læses, er vores tilstedeværelse på nettet. De tre studenterpræster – og herunder studentermenighederne i Indre By og på KUA – har også fået fælles hjemmeside på adressen http://studenterpraesterne.ku.dk/. Her vil vores aktiviteter være beskrevet og efterhånden vil vores store arkiv med prædikener, billeder og andre gode sager blive flyttet over i det nye digitale miljø.

Her i det gamle miljø, MOK, vil vi i de kommende uger frem mod sommerferien kaste os ud i endnu en føljeton. I dette semester bliver overskriften: ”Livet: en ligning, der ikke går op.” For at give føljetonen struktur – og måske lidt saft, kraft og kulør – vil vi organisere afsnittene efter de syv dødssynder… Nicolai lægger ud i næste uge.

I næste uge udkommer forhåbentlig også det nye fælles trykte program. Heri vil du kunne orientere dig om den samlede vifte af tilbud fra studenterpræsterne. Programmet vil også være at finde som download på den nye hjemmeside.

Rigtig god fornøjelse med studierne – og med studenterpræsternes mange tilbud.

Venlig hilsen

Lise Lotz og Nicolai Halvorsen

Ingen kommentarer: