mandag den 23. februar 2009

Afsnit III – Griskhed

Føljeton: Livet. En ligning, der ikke går op.

Er det sjovt at være grisk?Jeg husker en gang en, der sagde, at mange missionsfolk talte om synden, som om det var noget sjovt. For dem der har set og husker Lars v. Triers film ”Breaking the Waves” passer det ret godt på den skildring af befolkningen i den lille skotske by, hvor Bess bor. De gamle mænd, der er imod musik og sex udstråler alt andet end munterhed. Det dydige liv efter Guds bud er ikke morsomt.

Det er selvfølgelig en misforståelse. Selvom det også må siges, at ikke alle missionsfolk er sådan. Men min pointe er at synden er alt andet end sjov.

Måske kan der være letsindighed forbundet med synd, men der kan også være forglemmelse eller stædighed. For lidt viljestyrke kan føre til synd og for meget viljestyrke kan føre til synd.

Dagens dødssynd er griskhed (latin: Avaritia). Den hører med blandt de tilsyneladende sjove. På den anden side må man overveje, hvor sjovt det er at rage til sig på andres bekostning. De fleste kan se, at griskhed er et udtryk for en indre tomhed, en længsel mod en sand fylde, som er blevet perverteret.

Griskheden er meget aktuel. Finanskrisen har afsløret næsten hele den finansielle sektor som griske. Som flere har bemærket ligger det muligvis indbygget i kapitalismen, der fremmer spekulation og akkumulering af profit.

Kapitalismen bunder i en forståelse af menneskets egocentrisme som en samfundsordnende kraft. Men hvis man forstår griskhed som udtryk for et fokus på mine egocentriske behovs opfyldelse, så er griskhed i dag en dyd. Stort set hele samfundet er indrettet på, at vi tænker på hvad der er godt for os. Det gælder ikke kun, hvor der er flest penge. Vi vil bruge andre ord om det end griskhed f.eks. nytte. Det er den tankegang, der ligger bag udtryk som ”hvad skal jeg bruge det til”. Problemet her er for mig at se, at man faktisk også bliver nødt til at tænke på helheden. Ikke blot på mig, men på os.

Læs mere om griskhed af tidligere biskop i Roskilde Jan Lindhardt på følgende link: http://www.berlingske.dk/article/20070725/dineord/107250894

Nicolai Halvorsen, studenterpræst

Ingen kommentarer: