mandag den 4. marts 2013

Folkekirken styrtbløder medlemmer!


Myter V

Det er ikke fordi, der ikke er et problem. I 2012 var der 50% flere der meldte sig ud af Folkekirken end i året før. Medlemstendensen er helt klart for nedadgående og sådan har den været meget længe. Så det er jo ikke fordi vi, der arbejder i og for Folkekirken, bare sidder og synes, at alt er præcis, som det skal være, og at der ikke er grund til at tænke sig om.

Men helt ærligt! Drop nu de dommedagsprofetier. Det er (nogenlunde) i orden, at ca. 20% af befolkningen ikke er medlemmer af Folkekirken, og ikke-medlemmerne skal selvfølgelig have lov til at have deres grunde. Det er for så vidt også helt OK, at de fortæller vidt og bredt om, hvorfor de ikke er medlemmer og evt. prøver at overbevise andre om det meningsfulde i netop det forhold. Men kan vi ikke blive fri for de evindelige trompeter, der gjalder ud, at nu er der mørke og kun mørke for enden af tunnelen for Folkekirken?!
 En ting er, at Grundtvig sagde ”Ordet skaber, hvad det nævner” – der betyder noget i retning af, at det, som du udsiger/tænker med ord og dermed har din aktive bevidsthed på, former din virkelighed – og at gentagelsen af udsagnet, myten, kan blive en selvopfyldende profeti. Noget andet er, at det jo netop afhænger af øjnene, der ser. Mennesket, der fortolker.
Ja, der var 50% flere udmeldte i 2012 end i 2011 – men selvom det tal udgør over 21.000 personer, så er det dog stadig en relativt lille del af den samlede medlemsskare som udgør lige knap 4,5 millioner. I 2012 var der omkring 44.000 indmeldelser (typisk børn, der blev døbt), hvilket er et fald på ca. 3000 i forhold til 2011. Jeg er ikke helt sikker på, hvor dødsfald – altså frafald af medlemmer, der dør – kommer ind i billedet og i hvilket omfang, men det er vistnok sandt, at medlemsprocenten er højere i den gamle del af befolkningen end i den unge.

Det store antal udmeldelser, der ses i denne tid, skyldes formentlig i ganske høj grad diskussionen – og vedtagelsen af loven om – vielse af homoseksuelle.

Kirkestatistiker PeterLüchau udtrykte det således i Kristeligt Dagblad den 28. februar: ”De mennesker, der melder sig ud, er hovedsageligt dem, der allerede har trukket sig væk fra kirken og ikke har haft noget med den at gøre i lang tid. ... Hvis vi ser på de medlemmer, der ligger på kanten af at være medlemmer af folkekirken, er det kendetegnende, at de er venstreorienterede og moralsk frigjorte. Derfor tror jeg snarere, der er sket det, at de er stukket af, efter en masse højreorienterede præster har talt dunder i pressen i forbindelse med debatten om vielsesritualet. Det gad de ikke være med til.”
Vi er stadig nogen, der godt gider at være med.

Venlig hilsen

Lise Lotz       
Akademisk medarbejder

Ingen kommentarer: