mandag den 25. februar 2013

Danske studerende er dovne!

Myter IV

Vi forlader den religiøse sfære for en stund. De fleste studerende er i øjeblikket optaget af regeringens SU-reform og den debat, der udfolder sig i den forbindelse. Her er det blevet hævdet at ”danske studerende er dovne”. Dette udsagn kommer bl.a. (ikke overraskende) fra DanskIndustri
Men er det sandt eller er det en myte?  Det vil jeg forsøge at afgøre. 
Ganske uvidenskabeligt vil jeg sige, at jeg selv var eksemplarisk doven i min studietid. Og det var de fleste af mine medstuderende også.  Den gennemsnitlige studietid for teologer lå dengang omkring 10 år i en uddannelse, der var normeret til 6 år (indregnet propædeutiske sprogfag som græsk og latin, som de fleste skulle tage).  Så i forhold til 1980erne er de nuværende studerende ikke dovne, men derimod meget flittige.
Dette gælder generelt for studerende på KU. De er hurtigere end tidligere med et gennemsnit på 6,6 år ifølge en af de seneste undersøgelser. Men det fremgår af samme undersøgelser, at forsinkelserne ikke er jævnt fordelt. De mere skoleprægede - dvs. strukturerede og undervisningstunge uddannelser som f.eks. medicin - har en endnu lavere gennemførselstid. Hvis studerende gennemsnitligt har en lidt længere studietid og det primært gælder humaniora-studerende, så må det betyde at andre (bl.a. medicinstuderende) har en betydeligt kortere.
Det påpeges også i konklusionen af Rigsrevisionens rapport om forskningsbaseretundervisning (side 2), at der er en sammenhæng mellem mængden af undervisning og de studerendes aktivitet.
Min egen uvidenskabelige fornemmelse af medicin- og tandlægestuderende aktivitet er, at det er særdeles højt. For en del studerendes vedkommende antager jeg, at det i hvert fald i semestrene overstiger 37,5 timer om ugen.
Men det handler jo ikke kun om hvor meget tid de studerende bruger, men også om de rent faktisk gennemfører. Her har en OECD rapport vist, at danske studerende har den 4. højeste gennemførselsprocent i verden. Det overrasker nok nogle. Flere studiechefer spår, at dette tal vil falde, hvis man sløjfer det 6. SU år. 
Til sammenligning viste en amerikansk undersøgelse fra 2010, at mindre end 60 % af de studerende på højere uddannelser i USA har gennemført inden 6 år.  
 Men hvad lærer de studerende af al denne aktivitet.  Meget tyder på, at de hurtige og meget flittige studerende mest lærer overfladisk udenadslære, hvorimod den kritiske og selvstændige videns tilegnelse har sværere vilkår.  Dette mener Berit Lassesen, der adjunkt på Center for Undervisning og Læring på Aarhus Universitet. Hun får det sidste ord.

Fuck Yeah Lazy College Senior

"Der vil altid være enkelte dovne studerende, der slipper afsted med at springe over, hvor gærdet er lavest, men der er også masser utrolige dygtige studerende, der knokler helt vildt, og det i virkeligheden foretager sig er overfladelæring, fordi de ikke har lært andet, end at det vigtigt med karakteren til næste eksamen."

Venligst

Nicolai Halvorsen
Studenterpræst

Ingen kommentarer: