mandag den 18. februar 2013

Men der er plads til flere...


Myter II

I medierne og i den almindelige samtale i befolkningen hører man ofte, at kirkerne er tomme. Er det en myte? Det hører man somme tider fra præster og andre kirkelige personer.

Først må man definere hvad der skal besvares. Hvad ligger der i udsagnet?  Taler man om deltagelsen i søndagsgudstjenesterne  eller taler man om det generelle aktivitetsniveau i kirkerne. Og hvad ser man det i forhold til?  Ser man det i  forhold til det samlede antal siddepladser i kirkerne eller sammenligner man med andre institutioners tilslutning?
Et af de store problemer med at forholde sig til spørgsmålet er, at der ikke findes ret meget statistik.
Og så er der dem, der "connecter" med Gud - eller noget - UDEN at gå i kirke...

Der laves ikke ensartede opgørelser af kirkegængere eller lignende. Nogle steder er det gjort, andre steder slet ikke. Danmarks Statistik har opgørelse over antallet af kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, vielse (kirkelig velsignelse) og bisættelse/begravelse. Og her er der tal både for folkekirkelige og andre.

Der er dog flere undersøgelser, der viser, at antallet af mennesker, der kommer i en  kirke en gang om ugen er på ca. 2,5 % af danskerne. (Tallene er lavet af analyseinstituttet Gallup i 2008). Det dækker dog ikke hele befolkningen. Men viste i 1995 at der var ca. 86.000 mennesker, der kom en gang om ugen.
I  en nyere undersøgelse siger Gallup, at antallet af mennesker, der kommer i folkekirken en gang om ugen opgør de nu til 113.000. Men det er stadig kun dem, der kommer en gang om ugen. Udvider man man dem, der kommer lidt sjældnere, kan tallet være så højt som 213.000 på en uge. Sammenligner man med antallet af tilskuere til superligakampe, så ligger det samlet på ca.  46.000 på uge.

Ifølge Danmarks Statistik Antal var der i 2011 i alt 147.091 kirkelige handlinger. Dette dækker konfirmationer, bisættelser, vielser, dåb. Hvis vi sætter deltagertallet lavt til 5 pr handling, får vi 147.091 x 5 deltagere på et år , så får vi et ugentligt gennemsnit på 13.133 deltagere. Hvis vi dividerer med antallet af sogne (menighedsråd), så får vi et ugentlig gennemsnit på 7 personer på sogn. Hertil kommer, at der en del sogne med flere kirker. En del bisættelser foregår også på kapeller, men de her nævnte er alle med præstelig medvirken. Det lyder ikke af meget. Men hertil skal så lægges dem, der bare går i kirke, deltager i babysalmesang, foredrag, koncerter og andre aktiviteter.

Endelig er der flere steder på landet, hvor sognene er meget små. Der vil man have en oplevelse af faldende kirkegang og tomme kirker. Kommer der 5 i en kirke, hvor der er 1000 medlemmer i sognet er det en besøgsgrad på en halv %. Men kommer der 50  i en kirke med 14.000 medlemmer, udgør det kun  ca. 0.36% af medlemmerne. 

Så generelt er udsagnet om de tomme kirker en myte.  Men der er mange steder plads til flere.

Nicolai Halvorsen, Studenterpræst

Ingen kommentarer: