mandag den 21. november 2011

Biblen. Kapitler og vers - en kode for fanatikere eller et praktisk værktøj?

Biblen for begyndere – en føljeton X

1. Kor. 5,14; 5. Mos. 31,16-31. WTF? Dagens afsnit handler om at slå op i Biblen. For mange er det kendt stof. For mange er det et helt nyt sted på landkortet. Du springer bare over, hvis du synes, at der bliver talt ned til dig… Det er under alle omstændigheder praktisk at kende systemet, når man i forskellige sammenhænge møder henvisninger til bibelske tekster.
Kend din Bibel - og le eller græd...
Biblen er som tidligere antydet en stor bog med mange sider, mange typer af tekster og mange afsnit, som man kan have lyst til at dele med andre. Biblen findes også i rigtig mange forskellige udgaver og oversættelser, men selve teksten er nogenlunde den samme i alle udgivelser.

Derfor er der opfundet et smart kodesystem, som gør det nemt at henvise til et bestemt sted i Biblen, uafhængigt af papirstørrelser og sprog.

Kodesproget kan se mystisk ud, men i virkeligheden er det temmelig simpelt.

Bog: hver del-bog i Biblen har sit eget unikke navn, som har sin egen unikke forkortelse. Nogle bøger findes der to eller flere af, men de er så individuelt nummererede. Matthæusevangeliget hedder Matt., Paulus' 2. brev til Korintherne hedder 2. Kor., Johannes' Åbenbaring hedder Åb. - og sådan er det hele vejen igennem. Forkortelserne er indlysende, især hvis man kender navnene på de bibelske bøger (som kan findes som indholdsfortegnelse i enhver Bibel.)

Kapitel: De fleste bøger i Bibelen er så lange, at de er delt op i kapitler. Disse kapitler er nummereret. Det første tal efter forkortelsen af bogens navn henviser til kapitelnummeret.

Vers: Kapitlerne er igen opdelt i vers, som kan være kortere eller længere. Versene er også nummereret. I hvert kapitel begyndes forfra fra 1. Tallet efter kommaet giver nummeret på det første vers, som man vil henvise til. Hvis der er tale om flere vers i henvisningen nævnes slutversets nummer også.

Så simpelt. Så praktisk.
Dette billede havde måske egentlig været forklaring alt nok.

Venlig hilsen
Lise Lotz , akademisk medarbejder

P.S. Her er et par gode henvisninger, som det er godt at kunne, hvis du vil være lidt fanatikeragtig i en snæver vending:

Matt. 7,12: Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

Mark. 14,38: Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt.

1. Kor. 13,4-7: Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.

Ingen kommentarer: