mandag den 7. november 2011

Biblen. Hvordan finder jeg rundt? NT

Biblen for begyndere – en føljeton VIII

For 14 dage siden skrev jeg om Det gamle Testamente, GT; i denne uge giver jeg en kort intro til Det nye Testamente, NT. NT er for alvor de kristnes grundbog. Heri fortælles – på mangfoldig vis – om Jesus, tømrersønnen med den bemærkelsesværdige skæbne.

Ligesom GT består af skrifter af forskellig art, er også NT en samling af mange genrer. Nogle pæne, beskrivende og temmelig lige ud af landevejen; andre er opmuntrende eller formanende breve til nye menigheder og atter andre – bare et enkelt – er et religiøst syretrip af de helt vilde.
Evangelierne - læst af Wordle
Først har vi de fire evangelier skrevet af Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. Evangelium betyder gode nyheder. Før NT blev skrevet brugte man begrebet, når fx en militær sejr skulle meddeles. Med NT og de fire beskrivelser af Jesu liv blev betegnelsen evangelium en ny genre.

Som Nicolai udfoldede i sidste uge, er det dog vigtigt at huske på, at Biblen – herunder NT - IKKE er skrevet af veluddannede, velinformerede kritiske journalister eller historikere, der har objektivitet som ledestjerne. Teksterne er skrevet med et bestemt syn på de begivenheder, som de beskriver. Den troendes syn. Derfor er de fire evangelier ikke enslydende. Derfor gik han på vandet. Derfor kunne to brød og fem fisk mætte folkeskarer. Derfor kan man ikke læse NT på samme måde som man læser avisen eller en historiebog.

Nu skal det retfærdigvis nævnes, at der er MANGE kristne rundt om i verden, som IKKE foretager denne skelnen. De læser både GT og NT som bogstaveligt sande tekster; altså som beretninger, der skal tages direkte for pålydende. Det skaber store konflikter med de erfaringer, som videnskaben og vi selv gør os hele tiden.

NT består ud over evangelierne, der handler om Jesus af den bog, som vi kalder ”Apostlenes Gerninger”, som handler om disciplenes, efterfølgernes, gøren og laden i tiden efter henrettelsen af Jesus.
Et praktisk tidsdiagram. Gospels=Evangelierne; Acts=Apostlenes Gerninger


Derudover fylder breve skrevet af den siden så kendte Paulus en hel del. Han var en tidligere teltmager, som var stærkt kritisk over for den nye Jesusbevægelse, men som pludselig blev omvendt. Han blev en overordentligt flittig missionær og skribent, der har betydet alverden for formuleringen af hvordan Jesus’ budskab skulle forstås. Dog uden at være så entydig, at al diskussion er forstummet…


Den sidste og mærkeligste tekst i NT er Johannes’ Åbenbaring
St. John's Apocalypse fra dorianx
Hvis du synes at Bibelen og NT mangler action og saftigt billedsprog, så prøv at læse her. Her møder vi dødsryttere og slagtede martyrer. Her er syvhovedede uhyrer og en babylonsk hore. Her er jordskælv og et lam, der skal giftes. En by af guld og en mærkelig låst bog.

God læselyst!

Venlig hilsen
Lise Lotz, akademisk medarbejder

Ingen kommentarer: