mandag den 28. november 2011

Paulus Homo - Det ny Testamente og homoseksualitet

Biblen for begyndere – en føljeton XI

I den forgangne uge har kirke- og ligestillingsministeren fremsat et forslag om at det skal være muligt for bøsser og lesbiske at blive gift i kirken og kalde sig ægtefolk.  Det skal han herfra ikke have utak for. Det er på tide vi får barberet den ged.  Debatten er dog stadig glødende, meningerne er delte og der argumenteres bl.a. ud fra Biblen. 
Som det måske er fremgået af tidligere klummer hører jeg ikke til dem, der mener at Biblen uden videre kan bruges som rettesnor for vore handlinger, vores moral eller livsførelse.  Man kan ikke argumentere med Biblen som sådan, for der er altid tale om en fortolkning.  Selv hos dem, der kalder sig bibeltro. 

Det er også hos dem, man ofte finder skriftstedsargumenter.  Ofte bliver apostlen Paulus hentet frem. De steder han udtaler sig om homoseksualitet er det negativt: Rom.1,26-27, 1. Kor. 6,9 og 1. Tim. 1,10. (Lyder det græsk, så læs Lise’s indlæg fra sidste uge omforkortelser).  

Ingen tvivl om at Paulus var imod homoseksualitet, selvom ingen af eksemplerne nævner lesbiske forhold. I de to sidste eksempler opregner Paulus folk, der er uretfærdige og derfor ikke skal arve Guds rige og herunder kommer så ”mænd der ligger med mænd” sammen med bl.a. drabsmænd, løgnere, griske mennesker, afgudsdyrkere og drukkenbolte.    
Paulus
Paulus var altså imod rigtig mange ting. Han mente også at kvinder skulle tie i forsamlinger, underordne sig deres mænd og have tildækket hoved, når hun bad eller talte profetisk (1. Kor. 11,4-5 og 1. Kor 14,34). 

I øvrigt mente Paulus, at det var bedst at være helt afholdende som ham selv, men kan man ikke dette så er det bedre at gifte sig ”for at undgå utugt” ( 1. Kor 7, 1ff).  Det afgørende er at man er vendt mod Gud.  For Paulus er der tale om hans egen mening og hans moralopfattelse afspejler på mange måder hans samtids.  Den behøver vi ikke overtage, for kristendommen står og falder ikke med det. 

Som en anden klog teolog har sagt, så kan Paulus tale om homoseksualitet uden videre fjernes uden at hans teologi ændrer sig. (Thomas Reinholdt Rasmussen, Skriften, kirken og homoseksualitet, Kristeligt Dagblad, 10. feb. 2011.)
Ganske interessant er det også, at Jesus i evangelierne ikke nævner homoseksualitet. Men der er mange eksempler på at han rækker ud efter de udstødte og dem de andre ikke vil være sammen med. Han opløser sociale og moralske skel.  Meget ofte i konfrontation med almindelig borgerlig moral.  Sammenfattende må man sige, at Kristus vil inkludere det udstødte og fortabte.  Derfor synes jeg det giver god mening også at inkludere de homoseksuelle.  
Nu handler meget af den aktuelle diskussion om, hvad et ægteskab er – i kristen forstand. Det har jeg ikke været inde på.  Men et er ikke svært at finde litteratur, eller anden information om emnet. Og hvis du vil høre min mening, så er du velkommen til at komme forbi kontoret. 

Venlig hilsen
Nicolai Halvorsen, studenterpræst

Ingen kommentarer: