mandag den 19. november 2012

Time present and time past

OBS! Fortid, fremtid og nutid er blevet lidt sammenblandede. Derfor er der uorden i føljetonafsnittenes rækkefølge og publiceringstidspunkt.

Tid og evighed IX

Time present and time past
Are both perhaps present in time future,
And time future contained in time past.
If all time is eternally present
All time is unredeemable. 
T. S. Eliot på forsiden af - meget passende - TIME Magzine
Sådan begynder den engelske digter T. S. Eliot digtet Burnt Norton, som er det første lange digt i samlingen ”Four Quartets”. Jeg vil ikke indlade mig på en lang analyse af disse linjer, men de har betaget mig, siden jeg som 18-årig læste dem første gang.
Men da vi nu taler om tiden, så kan vi bruge Eliots sætninger som afsæt. Det er ikke indlysende at fortid og fremtid begge skulle være nærværende i fremtiden. Og heller ikke at fremtiden skulle være indeholdt i fortiden. Muligvis er tanken den, at tiden i sin helhed udgør et hele, og på den vis er alt det, der sker i fortiden og i nutiden indeholdt i fremtidens nærværende erindring som det, der skete. Og når al tid er gået, så er alt fortid og dermed kan fremtiden allerede tænkes som det, der er sket. Det som faktisk er sket, kan kun ses i fortidens perspektiv. For os er fremtiden mulighed og dermed ubestemt. Den indeholder ikke blot det som sker, men også det som kunne være sket.
Jeg ved ikke på nuværende tidspunkt, hvem der bliver USA’s næste præsident, men når dette læses i den trykte udgave af MOK, vil det være afgjort (med mindre, det bliver så tæt, at de skal fintælle stemmerne).
Eliot siger i det følgende, at det som er og det som kunne have været ”peger mod samme mål, som er stedse nærværende”. (Dette og følgende danske citater er taget fra Kai Friis Møllers oversættelse, Gyldendal 1955). Måske er det ikke umiddelbart nærværende for os, og måske er det heller ikke klart som en køreplan for Eliot.
Hans digtcyklus giver ikke ganske præcise svar, med det er tydeligt, at der peges i en religiøs retning. Vi ved hverken, hvor vores egen rejse i tiden fører os hen, eller hvor det hele ender. Men der er erfaringer af tidløshed midt i tidens strøm. ”Det ubemærkede Nu, hint øjeblik i og udenfor tiden”. Men enheden af tidløshed og tid gives kun som disse små øjeblikke og så Inkarnationen som, han omtaler som ”Hint vink halvt gættet, hin gave halt forstået”. Inkarnationen er den begivenhed, hvor Gud blev kød. Carno betyder kød på latin.
Her finder man ifølge Eliot ”Den utænkelige enhed”.
Indledningen til Burnt Norton - med noter
Der er nok mere at sige om det. Her får I til slut endnu et citat - på tysk.

Du er velkommen til at gætte og skrive dit svar til praest@sund.ku.dk. Afsløringen finder sted i uge 47. ”Wenn man unter Ewigkeit nicht unendliche Zeitdauer, sondern Unzeitlichkeit versteht, dann lebt der ewig, der in der Gegenwart lebt.

Nicolai Halvorsen,
Studenterpræst

Ingen kommentarer: