mandag den 23. november 2009

Afsnit X – Tallet tolv

Vi springer nu nogle tal over. Det er sikkert uretfærdigt, men vi nærmer os jul og semesterets og føljetonens afslutning så derfor.

Og 12 er mere væsentligt end 8- 11 tilsammen. 12 er et særligt tal. Det er et sublimt tal, der har et perfekt antal divisorer. Det er det laveste tal med nøjagtig seks divisorer og har mange andre matematiske fortrin. Dertil kommer at tolv er målet for et dusin. Og alle medicinstuderende ved hvor mange par ribben, der normalt er i et menneske.

I religionerne er 12 et yndet nummer og givetvis ikke uden forbindelse til tallet matematiske fortrin. Odin havde iflg. nordisk mytologi 12 sønner, den hinduistiske Gud Surya har 12 navne og indenfor Shia-islam har profeten 12 legitime efterfølgere. Også patriarken Jakob fra Det gamle Testamente også havde 12 sønner. Jakob bliver også kaldt Israel og hans sønner udgjorde landets tolv stammer. Derfor spiller 12 et stor rolle i den jødiske og gammeltestamentlige religion.

I forlængelse af dette er det ikke tilfældigt at Jesus har 12 disciple. Fra Det ny Testamentes tid og i århundreder fremover læste man bøgerne vi kalder Det gamle Testamente som profetier. Israels tolv stammer peger frem mod og bliver først fuldt forklaret ved Jesus og hans tolv disciple. Da disse som apostle senere bliver den første kirke, så man Guds kirke præfigureret i Israels tolv stammer. Da Judas Iskariot ryger ud af discipel-skaren må man også vælge en ny, da der skulle være 12. Der var kampvalg mellem Matthias og Josef Barsabbas, og det blev så Matthias der blev valg ved lodtrækning. Matthias har derfor siden været helgen for spil.

I Johannes Åbenbaring – som nævnt sidst et skrift med megen talsymbolik – finder vi en række henvisninger til 12 tallet, som spiller på de 12 stammer og apostle. I kap. 7 får vi at vide at der er 144.000 ( 12x 12.000) beseglede af de 12 stammer. 12.000 fra hver stamme. De 144.000 er førstegrøden af de frelste.

Vi møder også en kvinde i kap. 12, der har en krone med tolv stjerner. Kvinden fremstiller symbolsk jomfru Maria. Da EU’s flag er en cirkel med 12 stjerner, har det fået flere til at overveje om EU er et katolsk projekt. Det er blevet set som symbol på at EU er genrejsningen af det katolske romersk-tyske kejserdømme. Men EU er i samme forbindelse også set som dyrets – antikrists – regering.
(EU-parlamentsbygningen i Strassbourg)

Alt sammen formentlig afvist af både kommissærer og Pave, men benægtelse er jo i konspirationssammenhænge lige så godt som bekræftelse.

Læs evt. mere på http://www.seekingtruth.co.uk/europe.htm

Nicolai Halvorsen, studenterpræst
Den fødende kvinde og dragen
v1 Og et stort tegn viste sig på himlen, en kvinde klædt i solen, med månen under sine fødder og med en krone af tolv stjerner på sit hoved. v2 Hun skulle føde, og hun skreg af smerte i sine fødselsveer. v3 Og der viste sig et andet tegn på himlen, en stor ildrød drage med syv hoveder og ti horn og syv kroner på sine hoveder. v4 Dens hale fejede en tredjedel af himlens stjerner bort og styrtede dem ned på jorden. Dragen stillede sig foran kvinden, der skulle føde, for at sluge hendes barn, så snart hun fødte. v5 Og hun fødte en søn, en dreng, som skal vogte alle folkeslagene med et jernscepter. Og hendes barn blev bortrykket til Gud og hans trone. v6 Men kvinden flygtede ud i ørkenen; dér har hun et sted, som Gud har gjort rede til hende, for at hun kan få sin føde dér i tolv hundrede og tres dage.
(Johs. Åb. 12,1)

Ingen kommentarer: