mandag den 9. november 2009

Afsnit IX: Seks

Der er også interessante ting at sige om tallet seks.

Seks kan opfattes som to plus fire. Totallet handlede om menneskets relation og modsætning til Gud og firetallet om den skabte verden. Sekstallet kan derfor ses som det menneskelige tal; mennesket som uperfekt og i skabelsens vold. Mennesket – og slangen - blev ifølge myten skabt på den sjette dag; seks dage skal mennesket arbejde i sit ansigts sved før hviledagen kommer som den syvende dag.

Den sekstakkede stjerne er kendt som Bethlehemsstjernen, Davidsstjernen – eller jødestjernen. Hvis man tænker sig at fjerne spidserne, får man en sekskantet figur, som minder om en bicelle. Samtidig er det formen på tværsnittet af visse kistetyper. En teori er derfor, at ligesom bilarven ligger i sin celle og venter på at (gen-)fødes som fuldt færdigudviklet bi, ligger den døde i kisten og venter på at genopstå til evigt liv.


Gamle bybrønde var ofte sekskantede og disse brønde – tillige med kilder og søer – blev anset for at være Moder Jords modermund. Når konen på gården skulle føde, var det visse steder skik, at vælte brøndstenen bort.

Ordet er i familie med ordet ”sex”…

Lise Lotz, akademisk medarbejder

Ingen kommentarer: