mandag den 7. december 2009

Afsnit XII – 666. Det sidste tal

Føljeton: Bibelske nøgletal – Religionen og tallene

Vi er nu nået til det sidste MOK i dette år og dermed den sidste afsnit i denne føljeton om bibelske nøgletal. Der er sikkert meget vi ikke har nået, og vi har sikkert også sagt en del vrøvl, men vi håber at Du, kære læser, alligevel har moret dig og måske har fået en ny viden.

Jeg har haft en inklination til en digression og skrive noget om tallet 350. 350 er, som mange nu ved, det antal klokkeslag bevægelsen Grøn Kirke har talt for at udføre d. 15. december i forbindelse med klimatopmødet i Kbh. Og jeg har forsøgt, men jeg blev så træt og jeg havde store vanskeligheder ved at sige det jeg ville i den forbindelse på den korte plads. Så det må komme på anden vis. Man kan følge med på vores blog. Tallet 350 har heller ikke nogen bibelsk basis.

I stedet vil jeg skrive om et af de sidste tal i biblen og et afgjort nøgletal, som man har spekuleret over i århundreder. Nemlig dyrets tal 666. Det nævnes i biblen i Johannes Åbenbaring (der også kaldes apokalypsen, men det er blot græsk for åbenbaring).


Her tales der i kap. 13 om to dyr, dyret fra havet og dyret fra jorden og det sidste dyr forfører menneskene og får dem til at tilbede det første dyr: Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal. Her kræves der visdom! Den, der har forstand, må regne på dyrets tal, for det er et mennesketal. Dets tal er 666.

Og man har regnet lige siden. Ved at bruge de talværdierne på de hebræiske bogstaver kunne man regne sig frem til at Neron Kaisar – kejser Nero stavet på græsk - gav tallet 666 efter transskription til hebræisk. Men hvis man stavede det på latin - Nero Caesar – blev resultatet 616. Dette tal findes faktisk i nogle manuskripter man har.

Der findes jo ikke nogen original bibel, men en række håndskrifter med variationer, som man på forskellige måde efter kritisk analyse samler til det man mener, er en sandsynlig ældst tekst. Men mange forskere mener, at 616 faktisk er det originale tal. Men det får næppe nogen folkelig opbakning. Heller ikke hos Jehovas Vidner, der mener at 666 er 3 gange det uperfekte tal. 6 er nemlig 7-1 og angiver en mangel i forhold til 7 som er Guds tal og symbol på fuldkommenhed.
Omvendt kan man sige at man får 666 hvis man tager 350 og siger 3x50 = 150 og ganger det med 4.44. Og i Johannesevangeliet kap. 4. vers 44 står der ”Og han havde selv vidnet, at en profet ikke er agtet i sit fædreland”. Der er nok en skjult mening her!

God jul.

Nicolai Halvorsen, studenterpræst

PS: Få nu ikke Hexakosioihexekontahexafobi! Det er bare et tal!

Ingen kommentarer: